Ahlan Wa Sahlan Wa Marhaban Bikum

Ahlan Wa Sahlan Wa Marhaban Bikum

Friday, August 27, 2010

Nuzul Al-Quran


Bulan yang pernuh keberkatan. Pastinya berderet majlis ilmu..khususnya tadarus Al-Quran mengisi ruang. Dan sesekali aku tidak melepaskan peluang untuk menyelit memenuhi majlis2 seperti ini. Al-Quran adalah pendindingku selama hayatku. Saat kecilku didendangkan dgn bacaan Al-Quran. Dan hingga kini Al-Quran adalah kewajipanku. Ketenangan ada di situ. Semoga generasiku terus setia bersamamu ya Al-Quran.

Peristiwa Nuzul Al-Quran menjadi satu rakaman sejarah dalam kehidupan Nabi SAW hingga seterusnya berperingkat-peringkat menjadi lengkap sebagaimana kitab Al-Quran yang ada pada kita hari ini. Peristiwa Nuzul Al-Quran berlaku pada malam Jumaat, 17 Ramadan, tahun ke-41 daripada keputeraan Nabi Muhamad SAW.

Perkataan ‘Nuzul’ bererti turun atau berpindah dari atas ke bawah. Bila disebut bahawa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi SAW, maka ianya memberi makna terlalu besar kepada umat Islam terutamanya yang serius memikirkan rahsia Al-Quran.

Secara ringkasnya, 'Al-Quran' bererti bacaan atau himpunan. Di dalamnya terhimpun ayat yang menjelaskan pelbagai perkara meliputi soal tauhid, ibadat, jinayat, muamalat, sains, teknologi dan sebagainya. Kalimah Al-Quran, sering dicantumkan dengan rangkai kata 'Al-Quran mukjizat akhir zaman' atau 'Al-Quran yang mempunyai mukjizat.'

Malah inilah sebenarnya kelebihan Al-Quran tidak ada satu perkara pun yang dicuaikan atau tertinggal di dalam Al-Quran. Dengan lain perkataan, segalanya terdapat di dalam Al-Quran.

Firman Allah SWT:
"Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi, dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini; kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka (untuk dihisab dan menerima balasan)."
(Al-An’am:38)


Dalam sejarah kehidupan Nabi SAW ayat al-Quran yang mula-mula diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibrail ialah lima ayat pertama daripada surah Al-'Alaq. maksudnya:
"Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhan mu yang menciptakan (sekalian makhluk), Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; Bacalah, dan Tuhan mu Yang Maha Pemurah, -Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, -Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."
(Al-‘Alaq 1 : 5)


Pengertian Al-Quran
Secara Bahasa (Etimologi) merupakan mashdar (kata benda) dari kata kerja Qoro-’a (
قرأ) yang bermakna Talaa (تلا) [keduanya bererti: membaca], atau bermakna Jama’a (mengumpulkan, mengoleksi).

Anda dapat menuturkan, Qoro-’a Qor’an Wa Qur’aanan (
قرأ قرءا وقرآنا) sama seperti anda menuturkan, Ghofaro Ghafran Wa Qhufroonan (غفر غفرا وغفرانا). Berdasarkan makna pertama (Yakni: Talaa) maka ia adalah mashdar (kata benda) yang semakna dengan Ism Maf’uul, ertinya Matluw (yang dibaca). Sedangkan berdasarkan makna kedua (Yakni: Jama’a) maka ia adalah mashdar dari Ism Faa’il, ertinya Jaami’ (Pengumpul, Pengoleksi) kerana ia mengumpulkan/mengoleksi berita-berita dan hukum-hukum.

Secara Syari’at (Terminologi) adalah Kalam Allah Taala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi-Nya, Muhammad SAW, diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas.
Allah ta’ala berfirman,
"Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu (hai Muhammad) dengan beransur-ansur."
(Al-Insaan : 23)

Dan Firmannya :
"Sesungguhnya Kami telah menurunkan berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya."
(Yusuf : 2)


Allah Taala telah menjaga Al-Quran yang agung ini dari upaya merubah, menambah, mengurangi atau pun menggantikannya. Dia telah menjamin akan menjaganya sebagaimana dalam firman-Nya,
"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."
(Al-Hijr : 9)


Muhammad Ali Ash-Shabuni mendefinisikan
"Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan Malaikat Jibril as dan di tulis pada mushaf2 yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir serta membacanya dan mempelajarinya merupakan ibadah, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Naas."

Oleh kerana itu, selama berabad-abad telah berlangsung namun tidak satu pun musuh-musuh Allah yang berupaya untuk merubah isinya, menambah, mengurangi atau pun menggantinya. Allah SWT pasti menghancurkan tabirnya dan membuka tipudayanya.

Allah Taala menyebut Al-Quran dengan sebutan yang banyak sekali, yang menunjukkan keagungan, keberkatan, pengaruhnya dan keuniversalannya serta menunjukkan bahawa ia adalah pemutus bagi kitab-kitab terdahulu sebelumnya. Antaranya,
Allah Ta’ala berfirman,
"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu kitab2 (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab2 yang lain; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan."
(Al-Maa'idah : 48)


Al-Quran Al-Karim merupakan sumber syari'at Islam yang kerananya Muhammad SAW di utus kepada seluruh umat manusia.
Firman Allah Taala,
"Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan (Al-Quran) kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (jin dan manusia)."
(Al-Furqaan : 1)


Al-Quran adalah firman atau wahyu yang berasal dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara melalui malaikat Jibril sebagai pedoman serta petunjuk seluruh umat manusia semua masa, bangsa dan lokasi. Al-Quran adalah kitab Allah SWT yang terakhir setelah kitab taurat, zabur dan injil yang diturunkan melalui para rasul.

Sejarah Al-Quran
Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan perantaraan malaikat Jibril sebagai pengentar wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di gua hiro' pada tanggal 17 Ramadhan ketika Nabi Muhammad berusia 41 tahun iaitu surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5.

Manakala surah terakhir Al-Quran turun pada tanggal 9 zulhijjah tahun 10 hijriah yakni surah Al-Maidah ayat 3. Al-Quran turun tidak secara sekaligus, namun sedikit demi sedikit baik beberapa ayat, langsung satu surat, potongan ayat, dan sebagainya. Turunnya ayat dan surat disesuaikan dengan kejadian yang ada atau sesuai dengan keperluan. Selain itu dengan turun sedikit demi sedikit, Nabi Muhammad SAW akan lebih mudah menghafal serta meneguhkan hati orang yang menerimanya. Lama Al-Quran diturunkan ke bumi adalah kurang lebih sekitar 22 tahun 2 bulan dan 22 hari.

Al-Qur'an terdiri dari 114 bahagian yang dikenal dengan nama surah (surat). Setiap surah akan terdiri daripada beberapa ayat, di mana surah terpanjang dengan 286 ayat, surah Al- Baqarah dan yang terpendek dengan hanya memiliki 3 ayat iaitu surah Al-Kautsar, An-Nasr dan Al-‘Așr.

Surah yang panjang terbagi lagi atas sub bagian lagi yang disebut ruku' yang membahas tema atau topik tertentu.
Pembagian ini berdasarkan tempat dan waktu penurunan surah dan ayat tertentu di mana surah2 yang turun sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah tergolong sebagai surah Makkiyah selama 12 tahun. Manakala surah Madaniyah merupakan surah yang turun setelah penghijrahan Nabi di Madinah yang berlangsung selama 10 tahun.

Ketika hayat Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa orang yang menulis Al-Quran iaitu Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ubay bin Kaab. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang.

Di samping itu ramai sahabat2 yang juga menghafal ayat2 Al-Quran setelah wahyu diturunkan.
Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, terjadi beberapa pertempuran (dalam perang yang dikenal dengan nama perang Ridda) yang mengakibatkan tewasnya beberapa penghafal Al-Quran dalam jumlah yang signifikan. Umar bin Khattab yang saat itu merasa sangat khawatir akan keadaan tersebut lantas meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Quran yang saat itu tersebar di antara para sahabat.

Abu Bakar lantas memerintahkan
Zaid bin Tsabit sebagai koordinator untuk pelaksanaan tugas tersebut. Setelah pekerjaan tersebut selesai dan Al-Quran tersusun secara rapi dalam satu mushaf, hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyimpan mushaf tersebut hingga wafatnya kemudian mushaf tersebut berpindah kepada Umar sebagai khalifah penerusnya, selanjutnya mushaf dipegang oleh anaknya yakni Hafsah yang juga isteri Nabi Muhammad SAW.

Pada masa pemerintahan khalifah ke-3 yakni
Utsman bin Affan, terdapat keseragaman dalam cara pembacaan Al-Quran (qira'at) yang disebabkan oleh perbedaan dialek (lahjah) antara suku yang berasal dari daerah yang berbeza. Hal ini menimbulkan kekhuatiran Utsman sehingga ia mengambil insiatif untuk membuat sebuah mushaf yang standard (menyalin mushaf yang dipegang Hafsah) yang ditulis dengan jenis penulisan baku. Ia kemudian dikenali dengan istilah cara penulisan (rasam) Utsmani yang digunakan hingga saat ini.

Kemudian, seluruh mushaf yang berbeza penghasilannya diperintahkan untuk dimusnahkan (dibakar). Utsman telah berhasil mencegah dari terjadinya perselisihan di antara umat Islam di masa depan dalam penulisan dan pembacaan Al-Quran.


Menurut Syaikh Manna' Al-Qaththan dalam
Mahabits fi 'Ulum Al Qur'an, keterangan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Utsman telah disepakati oleh para sahabat. Demikianlah selanjutnya Utsman mengirim utusan kepada Hafsah untuk meminjam mushaf Abu Bakar yang ada padanya. Lalu Utsman memanggil Zaid bin Tsabit Al-Anshari dan tiga orang Quraish, iaitu Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Al-Ash dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam. Ia memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf, dan jika ada perbezaan antara Zaid dengan ketiga orang Quraish tersebut, hendaklah ditulis dalam bahasa Quraish karena Al Quran turun dalam dialek bahasa mereka.

Setelah mengembalikan lembaran-lembaran asli kepada Hafsah, ia mengirimkan tujuh buah mushaf, yaitu ke Mekkah, Syam, Yaman, Bahrain, Bashrah, Kufah, dan sebuah ditahan di Madinah (mushaf al-Imam).


Kandungan Al-Quran
Ajaran Utama Dalam Isi Kandungan Al-Quran
1. Tauhid - Keimanan terhadap Allah SWT
2. Ibadah - Pengabdian terhadap Allah SWT
3. Akhlak - Sikap & perilaku terhadap Allah SWT, sesama manusia dan makhluk lain
4. Hukum - Mengatur manusia
5. Hubungan Masyarakat - Mengatur tata cara kehidupan manusia
6. Janji Dan Ancaman - Reward dan punishment bagi manusia
7. Sejarah - Teladan dari kejadian di masa lampau

Keistimewaan Al-Quran
1. Memberi petunjuk lengkap disertai hukumnya untuk kesejahteraan manusia segala zaman, tempat dan bangsa.
2. Susunan ayat yang mengagumkan dan mempengaruhi jiwa pendengarnya.
3. Dapat digunakan sebagai dasar pedoman kehidupan manusia.
4. Menghilangkan ketidakbebasan berfikir yang melemahkan daya upaya dan kreatifitas manusia (memutus rantai taqlid).
5. Memberi penjelasan ilmu pengetahuan untuk merangsang perkembangannya.
6. Memuliakan akal sebagai dasar memahami urusan manusia dan hukum-hukumnya.
7. Menghilangkan perbedaan antar manusia dari sisi kelas dan fisik serta membedakan manusia hanya dasi takwanya kepada Allah SWT.


Setelah Rasulullah wafat, yang tertinggal adalah Al-Quran yang terjaga dari penyimpangan dan pemutarbalikan fakta agar dipakai sebagai petunjuk dan pedoman dalam mengarungi dunia fana ini.
Firman Allah SWT :
"Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah (yang) diutus kepada kalian semua, bahwa Allahlah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasulNya. Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatNya (kitab-kitabNya) dan ikutilah Dia agar kalian mendapat petunjuk."
(Al-Arof : 158)


Allah menurunkan Al-Quran kepada nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan dan kebodohan menuju cahaya Islam, sehingga menjadi benar-benar umat yang baik dan terbaik yang pernah ada di muka bumi ini.

Di antara ciri khas atau keistimewaan yang dimiliki Al-Quran adalah
pemberi syafa’at pada hari kiamat pada orang yang membacanya, mengkajinya, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abi Umamah al, Bahimah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:
"Baca Al-Quran, ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafa'at kepadanya"
(HR Muslim)

1. Kitabun Naba'i wal Akhbar - Kitab Berita dan Kabar
"Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar"
( An-Naba’ 78:1-2 )

2. Kitabul Hukmi wal Syari’ati - Kitab Hukum Syariah

"dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."
( Al-Maaidah 5:49 )


3. Kitabul Jihad – Kitab Jihad
"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik."
(Al-Ankabut 29:69 )


4. Kitabut Tarbiyah – Kitab Tarbiyah
"Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya."
( Al-Imran 3:79 )


5. Minhajul Hayah – Pedoman Hidup

"Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesung- guhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesung- guhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."
( Al-Qashash 28:50 )


6. Kitabul ‘Ilm – Kitab Ilmu pengetahuan

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."
( Al-‘Alaq 96:1-5 )


Nama-Nama Al-Quran

a. Al-Huda (petunjuk)
Dalam Al-Qur’an terdapat tiga kategori tentang posisi Al-Quran sebagai petunjuk.

Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia secara umum.
Allah berfirman,
"Bulan ramadhan adalah bulan yang diturunkan-Nya Al-Qur’an yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai itu" (Al-Baqoroh : 2-185).

Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa.
Allah berfirman,
"Kitab Al-Qur’an ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa." (Al-Baqoroh : 2).

Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman.
"Katakanlah : "Al-Qur’an itu adalan petunjuk dan penawar bagi orang-orang beriman" (Al- Fussila : 44).

b.
Al-Furqon (pemisah)
Dalam Al-Quran yang
membezakan dan memisahkan antara yang hak dan yang batil atau antara yang benar dengan yang salah.
Allah berfirman,
"Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)." (Al-Baqaroh : 185).

c.
Al-Syifa (Ubat)
Al-Quran dikatakan bahwa ia berfungsi sebagai ubat bagi penyakit yang ada di dalam dada (mungkin yang dimaksud disini adalah penyakit psikologis).
Allah berfiman,
"Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada." (Yunus : 57).

d.
Al Mau’idzoh (nasihat)
Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia berfungsi sebagai nasihat bagi orang-orang bertaqwa. Allah berfirman,
"Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang2 bertakwa" (Al-Imran : 138)

e. Al-Kitab (Yang Ditulis)
“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”
( Al-Baqarah : 2 )


f. Ar-Rahmah (Rahmat)
“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” ( Al-Israa’ 17:82 )

g. An-Nur (Cahaya)
“Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan”
(Al-Maaidah 5:15)


h.
Ar-Ruh (Ruh)
“Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.”
( Asy-Syuura 42:52 )


i.
Al-Haq (Kebenaran)
“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.” ( Al-Baqarah 2:147 )

j. Al-Bayan (Penerang)
“(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.” (Ali ‘Imran 3:138 )

h.
Al-Mau’izah (Pengajaran)
“Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?” ( Al-Qamar 54:17 )

i. Az-Zikr (Pemberi Peringatan)
“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya” ( Al-Hijr 5:9 )

sumber : internet

Related Articles :


Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Facebook

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Sahabat2 Setia

izryn's blog Copyright © 2010 Premium Wordpress Themes | Website Templates | Blogger Template is Designed by Lasantha.